Sagene skoles musikkorps
Sagene skoles Musikkorps
 • 2024    • Styret, dirigenter og instruktører    • Øvingstider    • Aktivitetsplan    • Lyst til å spille i korps?    • Tidligere aktiviteter    

 

 

   Lyst til å spille i korps?
           

Snarveier:
 

 

 


Hva kreves av foreldrene?

Den individuelle undervisningen er i AKS-tiden for de barna som går der - og rett etter skoletid for eldre barn. Deltagelse i korpset er derfor lite krevende for foreldre i hverdagen, men gir mye verdi for barna.

 

Det koster å drive korps. I Sagene skoles musikkorps er kontingenten 1700 kr/semester. Dette inkluderer lån av instrumenter, individuell undervisning og samspill med de andre i korpset. I tillegg er det turer og arrangementer hvor det kan forekomme en liten egenandel.

For å skaffe penger til instruktører, dirigenter, uniformer, instrumenter og korpsturer, har korpset også noen dugnader. Den største og morsomste innsatsen er å arrangere årets to loppemarkeder - i uke 18 og uke 38.

Dugnadene er en fin måte å bli kjent med andre foreldre på. Mange voksne knytter varige vennskapsbånd gjennom korpset. Vi i korpset opplever innsatsen som langt mindre enn andre fritidsaktiviteter som innebærer mye kjøring og helgeaktiviteter. I tillegg er den svært forutsigbar og godt planlagt.

Ut over dette er man selvfølgelig mer enn velkommen til å engasjere seg alt man orker - med styrearbeid, praktisk arbeid eller som reisefølge på korpsturer - men dette er selvfølgelig helt frivillig.

   
 

 

 

Sagene skoles Musikkorps, Pb 67, 0412 Oslo