Sagene skoles musikkorps
Sagene skoles Musikkorps
 • Musikk for dagen oppdateres etter covid-19    • Styret, dirigent og instrumentlærere    • Øvingstider    • Aktivitetsplan    • Tidligere aktiviteter    • Lyst til å spille i korps?    

 

 

   Lyst til å spille i korps?
           

Snarveier:
 

 

 


Hva kreves av foreldrene?

De individuelle instument-timene er i AKS tiden for de barna som går der, og rett etter skoletid for eldre barn. Deltagelse i korps er derfor lite krevende for foreldre, men gir mye verdi til barna.

Der koster å drive korps. I Sagene skoles musikkorps er avgiften 1500,- kr i halvåret. For denne kontingenten får barnet ditt et instrumet, notebøker, individuell instrumentopplæring i tillegg til samspill med de andre i korpset. I tillegg er det turer og arrangementer.

For å få inn penger til lærere, dirigent, uniformer, instrumenter og korpsturer, har korpset også noen dugnader. Den største og morsomste innsatsen er å arrangere to loppemarkeder i året, vanligvis april og september. Dugnadene er en fin måte å bli kjent med andre foreldre på. Mange voksne knytter varige vennskapsbånd gjennom korpset. Vi i korpset opplever innsatsen som langt mindre enn andre fritidsaktiviteter som innebærer mye kjøring og helgeaktiviteter. I tillegg er den svært forutsigbar og godt planlagt.

Ut over dette er man selvfølgelig mer enn velkommen til å engasjere seg alt man orker, med styrearbeid, med praktisk arbeid, eller som reisefølge på korpsturer. Men dette er selvfølgelig helt frivillig.

   
 

 

 

Sagene skoles Musikkorps, Pb 67, 0412 Oslo